Zelená úsporám

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Program podporuje opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Jde zejména o zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů-oken a dveří. Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností, výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na dva podprogramy:

  • Nová zelená úsporám – rodinné domy
  • Nová zelená úsporám – bytové domy

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů. Podrobný průvodce celým procesem podání žádosti je zveřejněn na oficálním webu programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, a to jak pro RODINNÉ DOMY, tak i pro BYTOVÉ DOMY.

Pro získání orientačního výpočtu dotace využijte KALKULAČKU PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.


zelená úsporám

zelená úsporám

Naše firma je programem Nová zelená úsporám registrována jako odborný dodavatel. Z našeho sortimentu je proto možné žádat o přiznání dotace na plastová či hliníková okna a vstupní dveře. V případě zájmu o čerpání dotací programu NZÚ vám rádi poskytneme další potřebné informace a pomůžeme vám se zpracováním žádosti o čerpání.